Pressträff med anledning av utredningen av MidSweden 365

Den 20 mars 2024 höll kommunstyrelsens ordförande Richard Nilsson (S) och kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Bo-Göran Danielsson (C) en pressträff med anledning av utredningen av MidSweden 365. Du kan se en inspelning av pressträffen längre ner på sidan.

I början av nuvarande mandatperiod kom Socialdemokraterna och Centerpartiet överens om att MidSweden365 AB skulle utvärderas med hjälp av externt stöd under 2023. De kom även överens om att kommunalt ekonomiskt stöd till skidtunneln skulle upphöra om utvärdering visar att den inte kommer att bidra på ett ekonomiskt positivt sätt för kommunen under mandatperioden.

Den 22 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att det skulle göras en extern utvärdering av bolaget MidSweden365 AB under 2023. Den 24 maj 2023 tilldelades WSP uppdraget att ta fram utredningen.

Sen i höstas har Bräcke kommun haft regelbundna avstämningsmöten med WSP för att faktagranska utredningens avsnitt. Slutrapporten inkom till Bräcke kommun kl. 18 den 19 mars 2024.

Pressträff den 20 mars 2024

Den 20 mars 2024 höll kommunstyrelsens ordförande Richard Nilsson (S) och kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Bo-Göran Danielsson (C) en pressträff med anledning av utredningen. Du kan se pressträffen nedan.

bild med texten pressträff 20 mars 2024
Sidan publicerad 2024-03-21 av Linnea Ingelsson