Medborgardialog i Gällö tisdag 27 februari

Varmt välkomna på medborgardialog i Gällö tisdag den 27 februari 18:30-21:00 i aulan på Gällö skola.

Representanter från kommunen kommer att informera om vad som är på gång i Gällö vad gäller bland annat nya skolan och värmeverket. Men framförallt vill vi höra vad ni som bor i Gällö med omnejd har för tankar, önskemål och visioner om byns framtid.
Medverkar från kommunen för: Richard Nilsson (kommunstyrelsens ordöfrande), Rob Andersson (projektledare för nya skolan) och Daniel Nilsson (projektledare för rivningarna och energifrågor).

Sammankallande för mötet är kommunens demokratigrupp bestående av: Yngve Hamber (S), Barbro Norberg (S), Ingrid Kjelsson (C), Ewa-Lena Sundström (SD), Christer Olsson (JVB), Marina Mellgren (M) och Hans Isberg (V).

Bild med texten välkomna till medborgardialog i Gällö
Sidan publicerad 2024-02-23 av Linnea Ingelsson