Dela sidan på sociala medier

STAR Bräcke

Samverkansteam för arbetslivsinriktad rehabilitering

2019 skapades samverkansmetoden STAR för att samordna insatser för personer i behov av rehabilitering mot studier, arbete och egen försörjning. Insatsen finansieras av Samordningsförbundet Jämtland Härjedalen.

Vad är Individuell samplanering?

Individuell samplanering är ett samverkansmöte mellan dig och de myndigheter eller verksamheter du regelbundet har kontakt med (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och/eller kommunen). Syftet med samverkansmötet är att det ska leda till en gemensam planering för dig med målet att du ska komma närmre egen försörjning och/eller en sysselsättning.

Vilka aktörer är medverkande i STAR

Region Jämtland Härjedalen (rehabiliteringskoordinator från Bräcke hälsocentral och under 2022 ansluter rehabkoordinator från vuxenpsykiatrin)

Arbetsförmedlingen enhet arbetssökande

Försäkringskassan enhet sjukpenning

Individ- och familjeomsorgen Bräcke kommun

Arbetsmarknadsenheten Bräcke kommun.

Vem kan få det?

Om du är mellan 16 och 64 år och har kontakt med två eller flera av ovan nämnda myndigheter/verksamheter och står långt från arbetsmarknaden eller egen försörjning kan du få stöd i form av Individuell samplanering. Du kanske har stått eller riskerar att stå långt ifrån arbetsmarknaden i flera år. Det kan exempelvis bero på ett hälsotillstånd eller outredd arbetsförmåga.

Hur går ett Individuellt samplaneringsmöte till?

När du bestämt dig för att du önskar ett samverkansmöte tar din handläggare kontakt med samordnaren i STAR. Om arbetsgruppen också bedömer att du behöver Individuell samplanering bokas tid för ett förmöte där du, din handläggare samt samordnaren närvarar. Om du vill kan du ta med dig en nära anhörig till mötet. Ni kommer att planera för det Individuella samplaneringsmötet, vad syftet är och vilka ska delta. Du får vid förmötet skriva under ett samtycke där du godkänner att sekretessen mellan verksamheterna bryts i det Individuella samplaneringsmötet. Samordnaren skickar sedan ut en kallelse till alla som ska/kan delta.

Vid det Individuella samplaneringsmötet kommer samordnaren hålla i mötet men du eller din handläggare får berätta varför alla är där. Under första delen av mötet lyfts vad du behöver stöd med och under andra delen av mötet ska vi tillsammans hitta lösningar, vad du själv kan göra och vad de som deltar vid mötet bistå med.

Samordnaren sammanställer sedan den gemensamma planeringen som du får skriva under om du godkänner och en kopia skickas sedan ut till alla som deltagit vid mötet. Vid mötets slut bestäms också om det ska bli ett uppföljningsmöte och i så fall när.

Vid ett uppföljningsmöte följs den tidigare planeringen upp. Sedan ses behovet över om det behövs göra en ny/fortsatt planering.

Kontakt

Om du är intresserad av en Individuell samplanering kan du meddela din handläggare på kommunen, din vårdkontakt eller motsvarande person på den myndighet du har kontakt med. Din handläggare tar sedan kontakt med samordnaren.

Sidan publicerad 2023-03-13 av Kajsa Tingsborg