Dela sidan på sociala medier

STAR -

SamverkansTeam för Arbetslivsinriktad Rehabilitering

Händer som håller i varandra och bildar en cirkel

Vad är STAR?

STAR är en samverkansinsats finansierad av Samordningsförbundet i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

STAR har kommit till för att du som behöver stöd från flera myndigheter och kontakter ska kunna få en bättre samplanering mot arbete, studier och egen försörjning.

Du som kan få stöd genom STAR är från 16 till och med 65 år och behöver gemensam planering från flera parter.

De parter som samverkar inom STAR är:

 • Bräcke kommun
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Region Jämtland Härjedalen

Alla dessa parter har, var för sig, ett uppdrag att stödja personer framåt. I STAR vill vi tillsammans göra detta ännu bättre!

Alla kommuner i länet har nu en liknande samverkansinsats för samverkan mellan flera myndigheter.

Information till dig som får stöd genom STAR

Vad kan jag få hjälp med?

Genom att beskriva hur du har det, dina behov och vilken förändring du vill åstadkomma vill vi i STAR hjälpa dig att skapa en smidig plan framåt mot arbete, studier och egen försörjning. Tanken är att alla myndigheter du har kontakt med ska vara med och bidra för att ge dig bästa möjliga stöd.

Så här går det till

 • Berätta för din handläggare/kontaktperson/personligt ombud om ditt behov av stöd.
 • Tillsammans fyller ni då i en ansökningsblankett med lite uppgifter om dig, nuläge, behov och vad du tycker behövs för en förändring. Samtidigt fyller du i ett samtycke kring att ditt ärende lyfts till STAR och att du medverkar i insatsen STAR.
 • Ditt ärende tas sedan upp i STAR:s samverkansteam. Teamet träffas en gång i månaden. De kommer att titta på din ansökan och bedöma vilka parter som ska medverka framåt och bidrar i en gemensam planering tillsammans med dig. I detta arbete kommer du att erbjudas en ärendebärare.
 • Om du erbjuds att aktualiseras till STAR får du återkoppling samt förslag om tid för samplanering med de parter som inledningsvis är aktuell tillsammans med dig. Du är då med och bestämmer vilka delmål och mål som teaemt tillsammans med dig ska arbeta vidare med.
 • Om det är så att teamet inte aktualiserar ditt ärende så får du återkoppling om det.
 • Ditt stöd av STAR är slut när dina mål är utredda och du har en hållbar planering. Då bokas ett avslutssamtal och du kommer att få svara på några frågor i en enkät om hur du upplevt STAR.

Har du frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till STAR:s samordnare Maria Karlsson. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Information till dig som är handläggare inom STAR

Har du ett ärende ”på ditt bord” som har, eller som borde ha, kontakter med flera parter och som har behov av en bättre fungerande samplanering? Då kan STAR vara ett sätt att komma framåt!

Att stödja en individ att ansöka till STAR.

 • Boka ett samtal med den person du tror kan behöva insatsen STAR. Undersök om ni har samma uppfattning av behovet och berätta om vad en medverkan i STAR innebär och kan vara bra för. Det finns bra information om insatsen på www.samjamt.se.
 • Visa den sökande informationen på denna sida om vad STAR innebär. Om ni är överens om att göra en ansökan kan den göras på två sätt. Antingen genom att du i förväg skriver ut de blanketter och den information som behövs eller att ni tillsammans gör ansökan direkt på datorn och därefter skriver ut den. Tänk på att göra ansökan i en dialog och använd gärna den sökandes egna formuleringar. Var nyfiken, ställ följdfrågor och utforska svaren tillsammans.
 • Skriv ut blanketten Ansökan och skicka dem till Bräcke kommuns STAR-samordnare eller att er verksamhetsrepresentanten för STAR tar materialet vidare och lyfter ärendet på nästa STAR-träff. STAR träffas en gång per månad.
 • STAR:s samverkansteam träffas och tar upp ärendet. Ärendet utredds och alla i teamet bidrar med sitt perspektiv och sin erfarenhet. Tillsammans föreslås hur man i samverkan bör gå vidare för en gemensam planering.
 • Efter mötet kan du förvänta dig en återkoppling av din organisations STAR-representant på hur ni ska gå vidare och vilka parter som skall ingå i en fortsatt planering.
 • Om rekommendationen från samverkansteamet är att genomföra en individuell samplanering ska den initierande parten sammankalla berörda parter till en sådan träff. Den sökande ska då själv medverka och kan också själv föreslå att ta med sig egna kontaktpersoner som stöd.
 • När samplanering skett och en ny handlingsplan är färdig med tydlig ansvarsfördelning är STAR som insats slut. Både den sökande och du som initierat ärendet kommer att få svara på en enkät om hur ni uppfattat insatsen.

STAR har till uppgift att skapa utveckling på tre nivåer

Strategisk:

 • Att skapa en långsiktigt hållbar samverkansstruktur och samverkanskultur
 • Att sträva efter lösningsfokus i samverkan med individens behov i fokus

Metod/gemensamt lärande:

 • Att skapa förutsättningar för lärande på flera nivåer, inom och mellan organisationerna
 • Att sprida verkningsfulla metoder och förhållningssätt

Individnära för personer med samordningsbehov:

 • Att lyfta ärenden till ett samverkansteam för att skapa lärande och smidiga individuella lösningar
 • Att alltid ha individens perspektiv och behov i fokus
 • Att fler individer får möjlighet till individuella samplaneringar av hög kvalitet

Ett samverkansteam och en styrgrupp

Det finns även ett samverkansteam där personer från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, psykiatrin, hälsocentralerna och Bräcke kommun deltar. Samverkansteamet träffas varje månad för att lyfta enskilda ärenden i behov av samplanering, samt att skapa ett gemensamt lärande. Samverkansteamet har som stöd en styrgrupp bestående av chefer från parterna med uppgiften:

 • att följa det individnära arbetet
 • att smidiga samverkansrutiner skapas
 • att i övrigt skapa förutsättningar för en bra samverkan

När samverkan inte fungerar som den ska

När samverkan inte fungerar som den ska finns möjligheten att göra en avvikelse. Alla avvikelser hanteras av samordnaren för STAR och hanteras sedan av styrgruppen för ett löpande förbättringsarbete.

Sidan publicerad 2024-04-16 av Maria Karlsson