Dela sidan på sociala medier

Hundlatriner

Du som är hundägare har ansvar för din hund. Enligt lokala ordningsföreskrifter är hundägaren skyldig att plocka upp föroreningar efter hunden på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, anlagda park- och grönytor, tätortsnära skogar och andra allmänna platser.

Hund

Hundlatriner finns utplacerade i våra tätorter Bräcke, Gällö, Pilgrimstad och Kälarne.

Hundlatriner är en service för att det ska vara enklare för dig som är hundägare. Kommunen tömmer hundrastkärlen med jämna mellanrum. Men, kommunen övertar inte ansvaret för vad din hund lämnar efter sig.

Om det inte finns hundrastkärl i närheten måste du plocka upp hundbajset, ta med det från platsen och sortera det som brännbart hushållsavfall, i ditt eget eller boendets gröna sopkärl. Det gäller också om ett hundrastkärl är fullt i väntan på tömning.

Det får inte lämna hundbajs eller hundbajspåsar kvar på marken på allmän plats, inte heller i vanliga skräpkorgar. Det är inte heller tillåtet att lämna avfall från egna hundgårdar i hundlatrinkärlen, detta ska läggas i egen soptunna.

Karta över utplacerade hundlateriner i Bräcke samhälle

karta

Karta över utplacerade hundlatriner i Bräcke samhälle. Klicka på bilden för att se den större.

Sidan publicerad 2023-06-07 av Stina Hylén