Arkitekternas förslag för Gällö nya skola (2023-11-07)

Publicerad 2023-11-07

Nu finns ett lokalprogram framtaget för Gällö nya skola, som beskriver sådant som antal klassrum och dess storlekar och placeringar.

Pratbubbla med texten Projekt Gällö nya skola

Lokalprogrammet har tagits fram av arkitekterna som är inkopplade i projektet, tillsammans med skolans rektorer och personal.

– Ett lokalprogram handlar om att dimensionera en ny skola utifrån läroplan och lokala förutsättningar, och går ut på att visa hur man kan bygga så optimalt som möjligt, förklarar arkitekten Lars Lindstaf.

En svårighet som arkitekterna haft när det gäller Gällö nya skola är att planera för varierande storlek på årskullarna. Lokalprogrammet är beräknat på 300 elever totalt men i Gällö kan det ena året gå ett 20-tal elever i en klass medan det året efter kan vara uppåt 40. Förslaget för att lösa detta är att varje hemklassrum har ett stort och ett litet grupprum och att det stora grupprummet vid behov kan användas för att dela klassen i två. År med färre elever kan det stora grupprummet istället användas som en extra resurs för fritids, till exempel.

– I det här förslaget har vi ett "hemrum" för 10 klasser (f-9), vilket förenklar och skapar trygghet, säger Lars Lindstaf.

Rimlig optimering

Det finns uträkningar för hur mycket en lektionssal kan nyttjas varje dag om den nyttjas till max, vilket i exemplet Gällö skola är sju timmar. Men det blir alldeles för svårt för en schemaläggare att optimera en sal till max så därför är det mer realistiskt att sikta på fem timmars användning per dag, per sal. För att ytterligare optimera användningen har arkitekterna skissat på förslag om ”kombisalar” – t.ex. skulle träslöjden och syslöjden kunna dela på vissa utrymmen som lämpar sig att dela på.

Förutom lokalprogrammets breda penseldrag om antal kvadratmeter per lektionssal finns också förslag till detaljlösningar som ska stämmas av med personalen så att det motsvarar deras behov. Det handlar till exempel om förvaringen i klassrummen ska vara dold eller synlig, och sådana saker.

Arkitekterna har även tagit fram förslag på utemiljöer och bland de förslagen finns bland annat sittplatser och utekök.

Frågetecken att räta ut

Rob Andersson, kommunens projektledare för Gällö nya skola, säger att lokalprogrammet är en jätteviktig del för att komma vidare i processen. Det är ett väldigt pressat schema och målet är att ha upphandlingsunderlag för byggnation färdig till sommaren. Många små och stora frågetecken återstår ännu och ett exempel på det senare är vilka lokaler som ska rivas och vilka som kan behållas. Men den springande punkten är som sagt hur man ska hantera pucklarna, det vill säga år med många elever.

– Det vi fått med oss från alla studiebesök är mantrat "bygg inte för litet", men det är en också en balansgång mot ekonomin, säger Rob Andersson.

möteslokal med deltagare som tittar på storbildsskärm

Bräcke kommuns skolutskott fick lokalprogrammet presenterat för sig.

bild på en storbildsskärm

Arkitekten Lars Lindstaf presenterar förslaget till lokalprogram

Bakgrund

Projekt Gällö nya skola drivs med delfinansiering från Kommundelegationen. Tidigare nyheter i ämnet hittar du på sidan Nyheter om kommundelegationen.

Sidan publicerad 2024-01-25 av Stina Hylén