Asbestsanering av gamla högstadiet (2024-01-26)

Publicerad 2024-01-26

Under nästa vecka påbörjas asbestsaneringen av fasaden på gamla högstadiebyggnaden i Bräcke. Arbetet kommer påbörjas när riskanalysen och planen för saneringen är klar och nödvändiga åtgärder vidtagits. Riskanalysen är upprättad av saneringsfirman med hjälp av arbetsmiljöverket för att identifiera eventuella risker som saneringsarbetet medför så att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan vidtas.

Saneringen kan leda till att delar av skolområdet spärras av under saneringsarbetet.

texten asbestsanering av gamla högstadiet
Sidan publicerad 2024-02-28 av Linnea Ingelsson