Inlämnat folkinitiativ med begäran om folkomröstning (2024-03-20)

Publicerad 2024-03-20

Bräcke kommun har den 19 mars 2024 fått in ett folkinitiativ med begäran om folkomröstning om rivning av Hantverksgatan 21. Möjligheten till folkinitiativ återfinns i kommunallagen där det framgår att ärende om folkomröstning får väckas i fullmäktige av minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna.

Bräcke kommuns kanslienhet kommer nu att gå igenom namnunderskrifterna, som ska innehålla egenhändiga namnteckningar, namnförtydliganden, personnummer, adressuppgifter och datum för underskrift. Granskningen av underskrifterna kommer dokumenteras. Därefter, om antalet godkända underskrifter uppgår till 10 % av antalet röstberättigande, kommer ärendet att hanteras av fullmäktige.

Den senaste folkomröstning som skedde i Bräcke kommun var i samband med valet till Europaparlamentet 2004. Då fick kommuninvånarna i Bräcke kommun och Ragunda kommun rösta om hur de ställde sig till frågan "Anser du att Bräcke och Ragunda kommuner skall slå ihop till en kommun?". Folkomröstningen 2004 var initierad av en politisk arbetsgrupp och inte genom ett folkinitiativ.

Läs mer

Vi har samlat alla våra nyheter kopplat till rivningarna i kommunen på sidan Nyheter om kommundelegationen Länk till annan webbplats.

grön pratbubbla med texten inlämnat folkinitiativ med begäran om folkomröstning
Sidan publicerad 2024-03-25 av Linnea Ingelsson