Kommundelegationen på besök (2023-05-16)

Publicerad 2023-05-16

Representanter från Delegationen för kommunal ekonomi i balans var på besök i Bräcke för att följa hur det går med arbetet kring de miljoner Bräcke kommun fått för omställningsåtgärder.

gruppbild

Från vänster Richard Nilsson, (S), Agneta Gustavsson, Maria Jäger (representanter från delegationen), Mats Wilhelmsson (C) och Bengt Flykt (kommundirektör)

Bräcke kommun har fått 100 miljoner i statligt bidrag som ska gå till åtgärder som på sikt förbättrar ekonomin. Kommunfullmäktige har bestämt att miljonerna ska gå till bygget av ny skola i Gällö, rivning av ett antal kommunala fastigheter samt energieffektiviseringar.

Agneta Gustavsson och Maria Jäger var de representanter från delegationen som var på plats i Bräcke i veckan. Först fick de en genomgång av vad som ska göras och sedan en rundvandring med ytterligare beskrivningar.

– Vi fick en bra presentation som visar att både politiker och tjänstemän tillsammans arbetar målmedvetet med åtgärder som ska bidra till att få kommunens ekonomi i balans. Vi fick också en ännu större förståelse för de utmaningar som kommunen och kommunerna i närområdet står inför, berättar Agneta Gustavsson och Maria Jäger efter mötet.

Från kommunens sida deltog bland annat kommundirektören, skolchefen och några politiker.

– Det var ett jättebra besök. Det märks att delegationen är till för att stötta oss kommuner som har de svåraste förutsättningarna. Vi tittade på några av de objekt vi fått stöd till och diskuterade tidplaner och hur redovisning av bidragen skall gå till, säger kommundirektör Bengt Flykt.

Även kommunstyrelsens ordförande Richard Nilsson (S) tycker att besöket var bra:

– Det blev tydligt att det här bidraget är till för att vi kommuner ska våga göra åtgärder som är väldigt känsliga, säger han och syftar på de rivningar som planeras.

Bräcke kommun är en av 22 kommuner och 5 regioner som har fått del av det här statsbidraget. Bidraget kom till därför att den förra regeringen bedömde att det fanns ett behov av ett tillfälligt statsbidrag för att kommuner och regioner skulle kunna få stöd i sitt arbete med åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Läs mer

Vi har samlat alla våra nyheter i det här ämnet på sidan Nyheter om kommundelegationen

pratbubbla
Sidan publicerad 2023-09-12 av Stina Hylén