Nuläget för rivningarna i kommunen (2024-04-09)

Publicerad 2024-04-09

Bräcke kommun blev beviljade bidrag från kommundelegationen för att få en ekonomi i balans. En del av detta har varit att riva vissa byggnader för att minska kommunens driftkostnader.

Flera av rivningsprojekten är helt eller delvis färdiga, det gäller norrlandsgatan 21, röda skolan och kvarnvägen i Kälarne, gamla högstadiet och badhuset på skolområdet i Bräcke. På skolområdet i Bräcke har Synerco daglig koll på vad som tinar fram efter rivningarna, när all snö försvunnit och det städats riktigt kommer avspärningarna tas bort. Skolgårdarna i både Kälarne och Bräcke ses också över i och med rivningarna.

- Vi arbetar med en situationsplan över Bräcke skola för att kunna utveckla skolgården. Det har varit positiv respons från lärare och elever på Bräcke skola efter rivningarna, de har fått större yta och mycket ljus på skolgården, säger Daniel Nilsson som är projektledare för rivningarna.

Rivningen av Furugränd 6 är avtalad med en lokal entreprenör och rivningen är planerad att börja vecka 22. Upphandlingen för rivningen av hantverksgatan 21 är klar och planeras genomföras under sommaren.

- Eftersom de planerade rivningarna har blivit billigare än kalkylerna så kommer bidraget från kommundelegationen kunna användas till att riva fler fastigheter och därmed kan Bräcke kommun spara ytterligare i driftkostnader, säger Daniel Nilsson.

I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsens sammanträde den 17 april finns därför förslag på att riva furugränd 17 och 21. Dessa fastigheter kostar inte kommunen så mycket i driftkostnader men kommunen slipper stå för rivningskostnaderna själv i framtiden och att riva byggnaderna minskar risken för att någon ska göra sig illa där. Det finns även ett förslag att riva en fastighet i Kälarne på Hästskovägen 7E,F.

Fler nyheter

Du kan läsa samtliga nyheter kopplat till rivningarna i kommunen och byggnationen av nya skolan i Gällö på sidan nyheter om kommundelegationen.

blå pratbubbla med texten nuläget för rivningarna i kommunen
Sidan publicerad 2024-04-09 av Linnea Ingelsson