Nya idéer för skolområdet i Kälarne (2023-05-18)

Publicerad 2023-05-18

I maj träffade elevrådet på Kälarne skola Daniel Nilsson som är projektledare för rivningarna som ska ske i kommunen. Träffen var till för att fånga upp elevernas förslag på hur marken där röda skolan står idag ska användas efter rivningen.

Bild på elevrådet i Kälarne

Elevrådet i Kälarne träffade Daniel Nilsson för att berätta om sina idéer för hur marken där Röda skolan står idag ska användas efter rivningen.

Under kommande år ska ett antal fastigheter rivas i kommunen. Ett av de första rivningsobjekten är Röda skolan i Kälarne. Som en del i planeringen ska det tas beslut om vad marken där huset står idag ska användas till efter rivningen. Ytan kommer tillhöra Kälarne skolas skolområde. Daniel Nilsson, Bräcke kommuns projektledare för rivningarna, fick vara med på Kälarnes skolas elevrådsmöte för att samla in elevernas åsikter och idéer på hur ytan ska användas.

Bild på Daniel Nilsson

Projektledare Daniel Nilsson

– Träffen med eleverna är en del i planeringen efter rivningarna. Jag tycker det är viktigt att eleverna får vara med och tycka till, det är ju de som ska trivas. Och så hoppas vi att det finns resurser att göra i ordning platsen så som eleverna vill, förklarar Daniel Nilsson.

Ett ordentligt förarbete hade gjort av samtliga klasser. Vissa hade haft diskussioner gruppvis och ritat sina idéer, andra hade skriftligen skrivit ner de förslag som klassen hade. Idéerna var både många och kreativa, gemensamt var att de flesta ville ha en yta för aktivitet.

Många av teckningarna hade förslag på olika former av hinderbanor, men andra förslag som kom fram var en plan för att kunna spela padel, nedgrävda studsmattor, snurrgungor och klätterpyramider med nät. Årskurs nio tog också upp att det borde finnas ett cykelställ där eftersom nuvarande cykelställ sitter på Röda skolan och försvinner när byggnaden rivs. Alla förslag och teckningar samlades in och ska tas vidare i planeringsprocessen.

En kort statusuppdatering om rivningarna

  • Olandohuset ingick från början i rivningsplanen men då fastigheten blivit såld har kommunfullmäktige beslutat att Fururgränd 6 ska rivas istället. Detta då huset har väldigt stort renoveringsbehov.
  • Ansökan om rivningslov på Röda skolan och Kvarnvägen i Bräcke samt Norrlandsgatan i Bräcke är inlämnat till bygg- och miljönämnden.
  • Förberedelser sker för rivningarna som ska ske i Bräcke. I sommar kommer det utföras arbete med ny fjärrvärme och ny vattenledning på skolområdet.
  • Ärenden som rör rivningsobjekten i Bräcke ska tas upp på kommunstyrelsen 24 maj.
Bild på några av teckningarna som eleverna hade gjort

Några av de teckningar som eleverna hade ritat

Bild på Röda skolan i Kälarne

På bilden syns Röda skolan i Kälarne

Sidan publicerad 2023-09-12 av Stina Hylén