Planering för ny skola har börjat (2023-02-10)

Publicerad 10 februari 2023

Förstudien till projekt Gällö nya skola pågår med bland annat studiebesök på andra skolor för att samla erfarenhet.

15 december 2022 tog Bräcke kommunfullmäktige beslut om byggnation av en ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö. Det efter att kommunen, tidigare under 2022, sökt och fått beviljat statlig delfinansiering för bygget av en ny skola genom den så kallade ”kommundelegationen”.

Projektledare Rob Andersson

Projektledare Rob Andersson

"Nu har vi börjat på riktigt"

Rob Andersson arbetar som entreprenadingenjör på Bräcke kommun och är projektledare för projekt Gällö nya skola. Till sin hjälp har han en styrgrupp från Bräcke kommun och en projektgrupp från Gällö skola bestående av en lärare från varje stadium, huvudskyddsombud, rektor och en representant från elevhälsan.

– Nu har vi satt planen för första halvåret så nu har vi börjat på riktigt vilket känns roligt, säger han.

Rob har tidigare i yrkeslivet bland annat varit delaktig i byggnationen av nya skolan i Duved och Österängsskolan i Östersund. Han har även några år som rektor och kommunal chef med sig i bagaget.

– Det är kul att få jobba med något så här stort och jag tycker om att jobba med projekt där många människor är delaktiga på olika sätt, säger han.

Han ser att behovet av en ny skola i Gällö är stort. Dels är lokalerna delvis provisoriska från början, dels är de eftersatta i underhåll. Dessutom är eleverna trångbodda då byskolorna utanför Gällö stängt under de senaste åren och flyttat eleverna till Gällö skola.

Bilder från studiebesöket på Odensalaskolan.

Bilder från studiebesöket på Odensalaskolan.

Hämtar inspiration från andra skolor

Det som nu och några månader framåt pågår är förstudie-skedet. Projektgruppen åker bland annat runt till andra skolor för att samla exempel på hur framtidens skola kan se ut.

– Vi har varit på två skolor och det som varit utmärkande är ljudmiljön och hur de löst den, samt att båda skolorna hade större klassrum som skapar förutsättningar för en mer flexibel lärmiljö, säger Barbro Hennersson, biträdande rektor på Gällö skola.

I förstudien ingår även att utkristallisera vad skolan har för behov kring lokaler och miljöer för att kunna uppfylla lärandemålen och möta krav på digitalisering m.m. och i det arbetet involveras elever och övriga lärare.

Nästa steg i processen är upphandlingsskedet, då entreprenörerna för byggnationen ska anlitas. När en färdig skola är på plats går inte att säga i dagsläget.

Du kommer att kunna följa hela processen här på kommunens hemsida och på våra sociala medier: Facebook Länk till annan webbplats.och Instagram. Länk till annan webbplats.

Bilder från studiebesöket på Duveds skola.

Bilder från studiebesöket på Duveds skola. Nederst till vänster ett exempel på en "lektionssal" utomhus. I mitten ett exempel på ett låsbart mobilskåp.

Sidan publicerad 2023-09-12 av Stina Hylén