Rivning i Bräcke startad (2023-08-21)

Publicerad 2023-08-21

Nu har rivningen av Norrlandsgatan 21 i Bräcke börjat. Rivningen kommer ske i etapper där byggnaden sönderdelas del för del. Rivningen pågår från 7 augusti och några veckor framåt.

När rivningen och återställning är klar kommer marken förmodligen att användas till parkering av något slag.

Rivning av Norrlandsgatan 21 i Bräcke pågår.

Rivning av Norrlandsgatan 21 i Bräcke pågår.

Bakgrund

Rivningen av Norrlandsgatan 21 är en del i ett större projekt av rivningar som kommunfullmäktige beslutat om, och som kommunen fått statligt bidrag för. Du kan läsa mer om det här på sidan Nyheter om kommundelegationen.

Sidan publicerad 2023-12-07 av Stina Hylén