Snart dags för kommunen att söka pengar från ”kommunakuten” (2022-03-08)

Publicerad 8 mars 2022

Bräcke kommun kommer att söka statsbidrag från kommundelegationen. Syftet med kommundelegationen är att underlätta för kommuner och regioner som har en ansträngd ekonomi. Senast den 31 mars ska kommunstyrelsen skickat in sin ansökan.

Enligt kommundirektören Beng Flykt har kommunen en god möjlighet att få bidrag från kommundelegationen, även om det är svårt att säga exakta siffror eller belopp. Det är också viktigt att kommunen söker för rätt omställningsåtgärder. Med det menas att kommunen måste söka för sådana åtgärder som tydligt kan visa på kostnadsbesparingar. I mer detalj handlar det om att minska driftskostnaderna – för att vara berättigad och därmed kunna få bidrag från kommundelegationen.

– Vi välkomnar givetvis kommundelegationen. Att mindre kommuner behöver stöd är idag snarare regel än undantag. Det som är extra viktigt för oss, är att söka för åtgärder som minskar driftskostnaderna, konstaterar Bengt Flykt.

Mer än bara bidrag

Bengt menar också att bidragen kan stärka samhällskontraktet. Alltså att kommunens medborgare på sikt kan få en starkare tillit för kommunen och staten. Som läget ser ut nu är det många medborgare som upplever att kommunen inte gör tillräckligt.

– Jag förstår att medborgarna kan uppleva en stark frustration över kommunens ansträngda ekonomi. Det jag kan säga är att vi jämt och ständigt försöker att göra det bästa vi kan. Jag tycker det är viktigt att våra medborgare får information om hur läget ser ut, tillägger Bengt.

Åtgärder som diskuteras i samband med ansökningsprocessen

Kommunen har fått i uppdrag från politikerna att prioritera arbetet med ansökan och har bland annat tagit hjälp av konsulter. Med hjälp av konsulterna har kommunen fått förslag på kostnader, både vad gäller minskade driftskostnader, renoveringar och att bygga nytt. På det stora hela handlar det om att hitta effektiva och smarta lösningar, och där ingår det att se över vilka åtgärder som är bäst lämpade. Detta för att säkerställa att ansökan blir korrekt utifrån de givna kriterier som finns, men också för att undvika att betala tillbaka pengar. Det senare skulle kunna bli aktuellt om kommunen får bidrag men sedan inte har möjligheten att genomföra åtgärden.

De åtgärder som diskuterats är att

  • se över lokalerna på Gällö skolområde i syfte att förbättra både driftkostnader och arbetsmiljö
  • riva kommunala bostäder i Bräcke och Kälarne (hyreshus)
  • riva tomma lokaler
  • renovera Gällö simbassäng
  • göra en förstudie och projektering av SÄBO i Bräcke (särskilt boende för äldre)
  • projektera och upphandla ett nytt system för övervakning och styrning av VA-verk
  • se över partiell inlösen av ansvarsförbindelsen för pensioner.

Information om kommundelegationen

Förutom de 25 kommuner där Bräcke ingår har även 13 regioner rätt att söka bidraget. Dessa kommuner och regioner är behöriga att söka eftersom de vid utgången av 2020 hade negativ soliditet inklusive förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som tjänats in före 1998.

Potten som kommunerna och regionerna söker ur består av totalt 750 miljoner kronor. Bidraget kan sökas under jan-mars 2022 och i ansökan ska kommunen/regionen ange vilka omställningsåtgärder de planerar påbörja samma år. Delegationen fördelar sedan pengarna utifrån vilka kommuner och regioner de bedömer har störst behov av att vidta sina åtgärder. Andra aspekter som beaktas är exempelvis om kommunen/regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga i riket samt dess demografi och befolkningsprognoser.

grönt pratbubbla med ett protokoll, illustration, längst ned till höger Bräcke kommuns logotyp
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén