Två fastigheter i Kälarne först på tur i kommunens rivningsprojekt (2023-03-01)

Publicerad 2023-03-01

Under kommande år ska ett antal fastigheter rivas i kommunen. De första rivningsobjekten är Röda skolan och Kvarnvägen 7 i Kälarne, och nu pågår diskussioner om vad marken ska användas till istället.

Politiker, tjänstepersoner och berörda i Kälarne träffades i veckan för att få information och för att diskutera vad marken kan användas till istället. Det är en del av den informationsinhämtning som krävs innan en rivningsentreprenör kan upphandlas, berättar Daniel Nilsson, som är Bräcke kommuns projektledare för rivningarna.

Projektledare Daniel Nilsson

Projektledare Daniel Nilsson

– Inför en upphandling är det flera saker som måste tas hänsyn till så att det blir rätt från början. En sådan sak är i det här fallet vad marken ska nyttjas till, så att man inte sår gräs ett år för att nästa år göra en parkering. En annan sak att ta hänsyn till är att se efter vilket material som går att återbruka, säger han.

Projektledaren Daniel Nilsson har jobbat länge inom byggsektorn och har bland annat varit arbetsledare och platschef. Den senaste tiden har han jobbat i sitt eget företag och bland annat varit konsult åt Bräcke kommun.

Nu tar han fram förfrågningsunderlaget för att kunna upphandla rivningsentreprenör.

Själva rivandet planeras börja till hösten och startar som sagt i Kälarne.

Rivningsobjektet näst på tur därefter planeras bli Norrlandsgatan 21 i Bräcke. Efter det är det inte bestämt om det blir högstadiet och simhallen/lilla sporthallen i Bräcke eller Hantverksgatan 21. Det beror på aspekter som exempelvis fjärrvärme som ska dras om.

Alla rivningar ska vara klara i slutet av 2024.

Hus

Politiker i samhälls- och näringslivsutskottet samt berörda personer i Kälarne träffades för att få information om rivningen av Röda skolan och Kvarnvägen 7 och för att diskutera vad marken kan användas till efter rivningen. Under dagen fick gruppen också information om arbetet med eventuell persontågförbindelse sträckan Bräcke-Umeå med eventuell hållplats i Kälarne.

Dessa fastigheter ska rivas

  • Röda skolan i Kälarne
  • Kvarnvägen 7 i Kälarne
  • Norrlandsgatan 21 i Bräcke
  • Hantverksgatan 21 i Bräcke
  • Gamla högstadiet i Bräcke
  • Simhallen och lilla sporthallen i Bräcke
  • Ytterligare rivningsobjekt kan tillkomma, som motsvarar rivningsbidraget för Olandohuset (Olandohuset var tänkt att ingå i rivningsplanen först men såldes istället).

Kortfattad bakgrund

14 december 2022 tog Bräcke kommunfullmäktige beslut om att riva ett antal kommunala fastigheter. Som grund för det politiska beslutet fanns utredningar kring vilka fastigheter som används lite eller inte alls, alternativt fastigheter som används men är för slitna för att rusta upp, eller där upprustningen blir så dyr att det inte går att ta ut på hyran. Vissa av de aktuella fastigheterna, däribland lilla sporthallen i Bräcke, har tidigare försökt säljas.

Utredningarna om rivningarna kom till som en del av kommunens ansökan om statligt bidrag från den så kallade kommundelegationen, vars uppgift är att delfinansiera projekt som hjälper kommuner att få en ekonomi i balans. Kommunen beviljades 100 miljoner i statligt bidrag varav en del av pengarna ska gå till att riva fastigheter, för att därmed kapa driftkostnader och förbättra ekonomin.

Sidan publicerad 2023-09-12 av Stina Hylén