Rapport från kommunstyrelsen i Bräcke kommun (2022-03-29)

Publicerad 29 mars 2022

Under onsdagen den 23 mars hade kommunstyrelsen sammanträde. Här är några av de beslut som togs. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas tillgängligt under Kallelser och protokoll - Bräcke kommun (bracke.se) när det har justerats.

Dags att söka bidrag från kommundelegationen

Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om följande omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder:

  • Utreda grundbemanningen inom grundskolan med förslag till åtgärder för att minska personalkostnader.
  • Göra en översyn av lokalerna på Gällö skolområde i syfte att sänka driftkostnader och samtidigt förbättra arbetsmiljön.
  • Minska antalet lägenheter för att få ner vakansgraden genom rivning av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7 i Kälarne och fastigheten Haren 3, Hantverksgatan 21 i Bräcke.
  • Riva tomma verksamhetslokaler som inte heller bedöms kunna användas i framtiden. Aktuella fastigheter i Bräcke: gamla högstadiet, simhallen och lilla sporthallen, Norrlandsgatan 21 och Olandohuset samt Röda skolan i Kälarne.
  • Genomföra en större översyn av Bräcke låg- och mellanstadiebyggnader, vilket innebär att göra en helhetsöversyn av skollokalerna för att se vilka åtgärder som krävs som kan generera driftbesparingar.
  • Genomföra fönsterbyten på Förvaltningshuset, i syfte att minska driftkostnader och att förbättra arbetsmiljön.
  • Digitalisera teknik- och infrastrukturavdelningens verksamheter; projektera och upphandla nytt system för övervakning och styrning av samtliga VA-verk. Upphandla konsult/projektledare för framtagande av underhållsplaner för kommunens fastigheter.
  • Renovera simbassängen i Gällö.
  • Genomföra en förstudie och projektering för ett nytt särskilt boende, antingen en tillbyggnad till Gellinergården i Gällö eller ett helt nytt särskilt boende i Bräcke om 8–10 år.
  • Partiell inlösen av den pensionsskuld som ligger i Ansvarsförbindelsen, vilket innebär att kommunen löser en del av den skuld som uppstod före 1998, för att minska kommunens kostnader för pensionsutbetalningar.

Du kan läsa mer om bakgrunden i den tidigare nyheten Snart dags för kommunen att söka pengar från "kommunakuten"

Illustration och bild på pärmar i olika färger, gult, blått och orange, till vänster upptill en pratbubbla med texten rapport från kommunstyrelsen
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén