Dela sidan på sociala medier

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet, behöver du ett enskilt avlopp. Tillstånd söker du hos oss på bygg- och miljö.

Du måste ansöka om tillstånd för att anlägga en ny avloppsanordning på din fastighet. För att få bygga om, renovera eller ändra din avloppsanordning måste du också anmäla det till oss innan du gör några åtgärder. I de flesta fall är ändringarna så omfattande att du måste ansöka om ett nytt tillstånd. Om du ändrar en befintlig avloppsanläggning eller anlägger ett nytt avlopp utan att kontakta oss kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

Blanketter

En anmälan/ansökan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan/ansökan inrättande av enskilt avlopp". Den finns under rubriken Vatten och avlopp på sidan E-tjänster och blanketter.

brunnslock
Sidan publicerad 2023-07-12 av Stina Hylén