Dela sidan på sociala medier

Öppenvården Barn och familj

Målet för socialtjänsten är att alla barn och ungdomar i vår kommun ska växa upp under trygga och goda förhållanden. Ett starkt barn- och ungdomsperspektiv ska finnas i alla våra insatser som ska göras så tidigt som möjligt.

Socialtjänsten har tillsammans med skolan format ett samarbete som bygger på att socialtjänsten och skolan tillsammans är delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet bland barn/unga och deras familjer. Detta samarbete har vi samlat i den verksamhet vi kallar "Navet".

Arbetet inom Navet ska bedrivas med effektiva metoder vilket förutsätter förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Personalen inom Navet arbetar på Familjecentralen, i skolorna, i familjer och i samhället i övrigt. Arbetet sker i nära samarbete med föräldrar, skolhälsovård, specialpedagog samt mödravårdscentral (MVC) och barnavårdscentral (BVC).

Vid AKUT läge utanför kontorstid - ring 112 och begär socialjouren Bräcke kommun

Sidan publicerad 2021-06-08 av Caroline Lindström