Dela sidan på sociala medier


Hälsoskydd

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Följande verksamheter omfattas av anmälningsplikt enligt 38 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

-Med bassängbad menas bassänger, pooler och tunnor som är avsedda för bad. Dessa kan vara del av badanläggningar såsom simhallar, spaanläggningar och äventyrsbad, eller vara fristående och förekomma både utomhus och inomhus

 • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 • Solarier.
 • Verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta, genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg, lancetter eller liknande stickande eller skärande verktyg.

Exempel på verksamhet med risk för blodsmitta eller annan smitta:

 • Fotvård/Pedikyr.
 • Tatuering.
 • Kosmetisk Tatuering/Microblading.
 • Microneedling.
 • Piercing.
 • Öronhåltagning.
 • Akupunktur.

En anmälningspliktig verksamhet får starta 6 veckor efter att en skriftlig anmälan till bygg- och miljönämnden har gjorts. Om en verksamhet startar innan anmälan gjorts ska en avgift betalas enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgfiter.

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter ska ha rutiner för att kontrollera miljö- och hälsorisker med verksamheten och förebygga olägenhet för människors hälsa och miljö. Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn över verksamheterna och kontrollerar verksamhetens rutiner och egenkontroll.

Den som avser att bedriva estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Blanketter

Anmälan och registrering görs på blanketten/E-tjänsten. Den finns under rubriken Miljö på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund