Dela sidan på sociala medier


Hälsoskydd

Bygg - och miljöavdelningen har tillsyn över hygienlokaler inom Bräcke kommun.
Vi har också tillsynen över andra hygieniska behandlingslokaler och många offentliga lokaler exempelvis skolor, sportanläggningar, simhallar, friseringar och massage.

De verksamheter där det finns risk för blodsmitta genom användning av akupunkturnålar, skalpeller, piercningsverktyg eller andra liknande stickande och skärande föremål är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är tatuering, medicinsk fotvård (om stickande och skärande verktyg används), piercing, akupunktur och injektioner där huden penetreras. Vid osäkerhet om verksamheten är anmälningspliktig kontakta handläggare på Bygg- och miljöavdelningen.

Anmälningsblankett se länken nedan.

Anmälan ska ha kommit in till Bygg- och miljöavdelningen senast 6 veckor innan verksamheten tas i drift.

Blanketter

Anmälan och registrering görs på blanketten/E-tjänsten. Den finns under rubriken Miljö på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2022-07-11 av Hjördis Hansson