Dela sidan på sociala medier

Hygienisk behandling

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta, måste du först anmäla detta till miljöavdelningen.

Sådana behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande, det vill säga uppsökande eller sker på exempelvis en mässa.

Anmälan

Anmälan ska ha kommit in till bygg- och miljöavdelningen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet. Du ska också skicka med en planritning över hygienlokalen. Vilka andra uppgifter som anmälan ska innehålla hittar du i blanketten.
I vissa fall ska du även göra en bygganmälan till Bygg- och miljönämnden.

Avgifter

 

Bygg- och miljöavdelningen tar ut en avgift för att handlägga anmälningarna samt senare även för tillsyn av verksamheten. Har du frågor om vilka avgifter som gäller, kontakta avdelningen.

Blanketter

 

En anmälan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan om verksamhet med hygiensk behandling". Den finns under rubriken Miljö och hälsoskydd på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-06-07 av Stina Hylén