Dela sidan på sociala medier

Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer

Fullmäktigeberedningen ansvarar för utarbetande och utveckling av övergripande mål och inriktningar samt för utveckling av medborgar- och brukarinflytande inom följande ansvarsområden:

  • Kommunfullmäktiges styrdokument
  • Förnyelse av den kommunala demokratin
  • Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och   fritidspolitikerns roll i det politiska systemet
  • Utveckling av kommunfullmäktiges medborgardialog
  • Integrera dialogen med medborgarna i styrprocessen

Beredningen består av en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige samt en ordförande.

Ordförande

Yngve Hamberg

Yngve Hamberg (S)
Gränsgatan 48, 843 32 Bräcke
Tel 0693-108 53, 0693-161 27,
070-68 49 165
E-post

Vice ordförande

Christer Olsson

Christer Olsson (JVB)

Ledamöter

Elsie-Marie Tåqvist

Elsie-Marie Tåqvist (C)
Fanbyn 442, 843 95 Gällö
0693-300 13, 073-043 97 37 

 

Barbro Norberg

Barbro Norberg (S)
Kälen 188, 843 92 Bräcke
Tel 0693-162 12, 076-83 61 085
E-post

Marina Mellgren

Marina Mellgren (M)
Landsom 120, 843 95 Gällö
Tel 0693-300 42, 070-36 10 985
E-post

Hans Isgren

Hans Isgren (V)
Grönviken 264
076-822 15 19

Sidan publicerad 2020-09-15 av Malin Johansson