Dela sidan på sociala medier

Tillsyn och kontroll

Miljötillsyn


Alla miljöfarliga verksamheter ska enligt lagen kontrolleras av en myndighet genom tillsyn. Syftet är att se till att verksamheterna följer de miljökrav som finns i lagar, förordningar och föreskrifter.

Vad innebär miljötillsyn?


I Bräcke är det bygg- och miljöavdelningen som ansvarar för tillsynen över miljöfarliga verksamheter. Vi gör besök på plats och går igenom handlingar som visar att företagen följer miljöbalkens regler, handlägger anmälningsärenden, skriver yttranden. Vi arbetar också med information och rådgivning till företag i miljöfrågor.
Vid besöken granskar vi bland annat hanteringen av kemikalier och avfall, och att företagen har kontroll på att utrustning som till exempel oljeavskiljare och reningsanläggningar fungerar som de ska.

Avgifter för miljötillsyn


För tillsynen tar vi ut en avgift. Avgiften varierar beroende på typ av bransch, storlek på produktion och hur miljöfarlig hanteringen anses vara. Avgiften ska täcka kostnaderna för bygg-och miljöavdelningens arbete med miljötillsyn.
Taxan innebär att du som företagare får betala antingen en årlig tillsynsavgift eller en timavgift. Den årliga avgiften tas ut i början av året. Ju högre tillsynsbehovet anses vara, desto högre är avgiften.
Det kostar inget att ringa och fråga oss vad som gäller när du vill starta en verksamhet eller ställa andra frågor.
Sidan publicerad 2023-06-07 av Stina Hylén