Dela sidan på sociala medier

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen är en beredning under kommunfullmäktige, vilken fungerar som en form av arbetsgrupp. Demokratiberedningen hette tidigare Beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer. Efter beslut i kommunfullmäktige den 17 april 2024 ändrades namnet samt, till viss del, dess verksamhetsområden.

Demokratiberedningen ansvarar för följande uppgifter:

  • Revidering av kommunfullmäktiges styrande dokument
  • Förnyelse av den kommunala demokratin
  • Utveckling av det politiska ledarskapet, uppdraget som förtroendevald och fritidspolitikerns roll i det politiska systemet
  • Utveckling av kommunens medborgarinflytande och dialog
  • Ytterligare stärka förtroendet för det demokratiska systemet
  • Stimulerande av ungas deltagande i det demokratiska samtalet och utvecklingsarbetet
  • Utvärdering av kommunens politiska organisation
  • Översyn av de förtroendevaldas arvodesbestämmelser inför varje ny mandatperiod

Demokratiberedningen består av en ledamot från varje parti som finns representerat i kommunfullmäktige samt en ordförande.

Ordförande

Yngve Hamberg

Yngve Hamberg (S)
Bräcke
E-post: yngve.hamberg@bracke.se

Vice ordförande

Kjell Eriksson

Christer Olsson (JVB)
Bräcke
christer.olsson@bracke.se

Ledamöter

Elisabeth Andersson

 Marina Mellgren (M)
Pilgrimstad
E-post: marina.mellgren@bracke.se

Hans Isgren

Hans Isgren (V)
Bräcke
hans.isgren@bracke.se

Kjell Eriksson

Ewa-Lena Sundström (SD)
Pilgrimstad
ewa-lena.sundstrom@bracke.se

Elisabeth Andersson

Ingrid Kjelsson (C)
Gällö
E-post: ingrid.kjelsson@bracke.se

Barbro Norberg

Barbro Norberg (S)
Bräcke
barbro.norberg@bracke.se

Ersättare

Kjell Eriksson

Martin Halvarsson (M)
Gällö

martin.halvarsson@bracke.se

Veronika Eklund

Majvor Sundström (JVB)
Bräcke
majvor.sundstrom@bracke.se

Kjell Eriksson

Daniel Bärlund (C)
Gällö
daniel.barlund@bracke.se

Kerstin Wallin

Farhat Ali
Bräcke
farhat.ali@bracke.se

Kjell Eriksson

Lars Rindö
Gällö
lars.rindo@bracke.se

Sidan publicerad 2024-05-02 av Marit Råbock