Dela sidan på sociala medier

Ledamöter och ersättare

 

Ordförande

Richard Nilsson

Richard Nilsson
Fjällsta
richard.nilsson@bracke.se

1: e vice ordförande

Johan Loock

Johan Loock (M)
Stationsvägen 13, 843 97 Pilgrimstad
Tel 0693-162 11, 073-041 62 47
E-post: johan.loock@bracke.se

2: e vice ordförande

Helge Lindqvist

Susanne Pettersson-Graff
Pilgrimstad
susanne.pettersson-graff@bracke.se

Oppositionsråd

Ingrid Kjelson

Ingrid Kjelsson (C)
Arnljotsvägen 16, 843 41 Gällö
Tel 0693-207 40, 070-37 52 075
ingrid.kjelsson@bracke.se


Ledamöter

 

Kerstin Wallin

Crister Leandersson (S)
crister.leandersson@bracke.se

Anders Lundqvist (V)
Tel 070-23 80 122
anders.lundqvist@bracke.se


Marina Mellgren

Marina Mellgren (M)
Landsom 120, 843 95 Gällö
Tel 0693-300 42, 070-36 10 985
marina.mellgren@bracke.se

Elsie-Marie Tåqvist (C)
Fanbyn 442, 843 95 Gällö
0693-300 13, 073-043 97 37
 elsie-marie.taqvist@bracke.se

Ann-Sofie O´Dwyer (C)
Brunkullavägen 13, 843 23 Bräcke
070-589 95 53
ann-sofie.odwyer@bracke.se

Hans Svärd (C)
Bäckvägen 3, 843 97 Pilgrimstad
070-3571039
hans.svard@bracke.se

Camilla Dahlberg (C)
Våle 201
070-6927331
camilla.dahlberg@bracke.se

 

Ersättare

 

Barbro Norberg

Barbro Norberg (S)
Kälen 188, 843 92 Bräcke
Tel 0693-162 12, 076-83 61 085
barbro.norberg@bracke.se

Per-Erik Eriksson

Hans Cederberg (S)
Pilgrimstad

Mona Wannberg

Wanja Byström (S)
Tel 072-38 63 958
wanja.bystrom@bracke.se 


Per-Erik Eriksson

Hans Isgren (V)
Grönviken 264, 843 91 Bräcke
076-822 15 19
hans.isgren@bracke.se

Mats Ljungkrantz

Martin Halvarsson (M)
martin.halvarsson@bracke.se

Per-Erik Eriksson

Marina Fridberg (M)

Per-Erik Eriksson

Liza Lidvall (C)

 

Per-Erik Eriksson

Lena Åkerlind (C)
Rävudden 109, Bräcke
076-8306315

Magnus Sundström

Carina Thellbro (C)
carina.thellbro@bracke.se

Magnus Sundström

Bartlomiej Szulc (C)
bartolomiej.szulc@bracke.se

Christer Olsson (JVB)
christer.olsson@bracke.se

Sidan publicerad 2022-11-11 av Marit Råbock