Dela sidan på sociala medier

Lokalkrav livsmedelslokaler

Lokalkrav livsmedelslokaler

Vad behövs i en livsmedelslokal? Vad krävs för att få en anläggning godkänd eller registrerad?

Lokalen måste uppfylla alla lokalkrav enligt livsmedelslagstiftningen och du måste ha ett fungerande egenkontrollprogram. Detta gäller både för verksamheter som ska godkännas och registreras. Den enda skillnaden är att det vanligtvis inte görs någon förprövning för registrerad verksamhet.

Vid ägarbyte måste lokalen godkännas på nytt

Du som tar över en verksamhet måste ansöka om godkännande eller registrering hos bygg- och miljöavdelningen, precis som om det vore en ny anläggning. Det är verksamheten som ska godkännas eller registreras, inte lokalen. Det gamla godkännandet upphör alltså att gälla när ny ägare tar över, även om verksamheten är oförändrad.

Avgift i samband med ansökan

I samband med prövning av ansökan tar bygg- och miljöavdelningen ut en avgift.
Vid enklare hantering så registreras anläggningen.  

Lokalkrav

För att få tillstånd att hantera livsmedel måste lokalen var lämplig.
För att kunna tillverka säkra livsmedel krävs en bra lokal som är inredd och utrustad på ett lämpligt sätt.  

Sidan publicerad 2023-06-07 av Stina Hylén