Dela sidan på sociala medier

Restaurangrapport

Du som har ett stadigvarande serveringstillstånd behöver lämna en restaurangrapport varje år. Rapporten skickas in via e-tjänst eller post senast den 1 mars.

Uppgiftsskyldigheten framgår av 9 kap. 14 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering (FoHMFS 2014:5).

Restaurangrapporten används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga tillsynsavgiften.

Rapportera via e-tjänst
Enklaste sättet är att registrera uppgifterna via Folkhälsomyndighetens e-tjänst. Du loggar in på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med ditt organisationsnummer och det lösenord som finns uppe till höger på den förtryckta blanketten.

Om du inte har möjlighet att rapportera via e-tjänsten kan du fylla i uppgifterna i den förtryckta blanketten och skicka den till din kommun. Kommunens adress hittar du längst ned på blanketten. Om du tappat bort den förtryckta blanketten kan du kontakta bygg-miljonamnden@bracke.se

Rapporteringsperiod
Uppgifterna ska avse redovisningsperioden 1 januari – 31 december och rapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Vad händer om du inte rapporterar?
Om du inte lämnar in restaurangrapporten kan kommunen meddela en erinran eller varning med stöd av 9 kap. 17§ alkohollagen. Lämnar du inte in restaurangrapporten efter en varning kan serveringstillståndet återkallas enligt 9 kap. 18§ alkohollagen.

Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn —
länk till Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund