Dela sidan på sociala medier

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innebär att funktionen hos installerade ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen får endast göras av sakkunniga funktionskontrollanter som är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan. Kontrollen ska ske med ett förutbestämt tidsintervall. Bygg- och miljönämnden har ansvar att kontrollera att fastighetsägaren utför sin lagstadgade kontroll. Information om ventilationskontroll samt vilka som är certifierade kontrollanter i din närhet hittar du på Boverkets hemsida, se relaterade länkar till höger.

Förstora bilden

S-ventilation = självdragsventilation                                                                F-ventilation = fläktventilation där frånluftflödena är fläktstyrda                       FT-ventilation = fläktventilation där frånluft- och tilluftflöden är fläktstyrda       FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning                                    FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Återkommande funktionskontroll gäller inte alla.

Återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en besiktning göras när ett nytt system med värmeåtervinning installeras, se tabell ovan. Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring

Frågor och svar

Vad innebär en ventilationskontroll? För ventilationssystem gäller att man kontrollerar att ventilationen fungerar som det var tänkt när den byggdes. Man ska observera att en genomförd kontroll inte automatiskt betyder detsamma som att allt är bra med husets inomhusmiljö. Kontrollen är till för att se och få uppfattning om hur pass bra ventilationen är i en fastighet.

• Vem får utföra ventilationskontroll? Bara sakkunniga funktionskontrollanter som är certifierade av ett ackrediterat certifieringsorgan får utföra ventilationskontroll.

• Var får man information om kontrollen är genomförd eller inte? I första hand hos fastighetsägaren. Hyresvärden har skyldighet att sätta upp information på väl synlig plats i fastigheten om att ventilationskontrollen är genomförd. Resultatet av kontrollen ska framgå, d.v.s. om systemet är godkänt eller inte. Du kan även vända dig till bygg- och miljöavdelningen i Bräcke kommun.

• Vad kan du göra om hyresvärden inte åtgärdar fel som upptäcks vid en ventilationskontroll? Kommunens bygg- och miljönämnd kan kräva av hyresvärden att han eller hon åtgärdar bristerna. Om inget sker kan nämnden med vite ålägga hyresvärden att genomföra åtgärderna. Är det allvarliga brister kan man vända sig till bygg- och miljöavdelningen. Allvarliga brister kan nämligen klassas som "olägenhet för människors hälsa".

• Vad gör du om hyresvärden vägrar lämna ut protokollet från ventilationskontrollen? Vänd dig till bygg- och miljöavdelningen och begär att få ta del av protokollet.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg