Dela sidan på sociala medier

Eldstäder

För att installera en braskamin eller liknande med tillhörande rökkanal krävs enligt
Plan- och bygglagen (PBL) att en bygganmälan görs till kommunen.

Blankett för bygganmälan finns under relaterad information nedan.

Med ansökan skall också bifogas:

  • Planritning av huset där kaminen ritas in.
  • Fasadritning (gavel) där skorstenen ritas in.
  • Beskrivning, broschyr eller liknande över kaminen där det framgår vilken typ det är fråga om, miljögodkännande m.m.

När kompletta handlingar har lämnats in utfärdas beslut om kontrollplan av Bygg- och miljönämnden.

Avgift för anmälan är 2 511 kr.

Regelverk

I Boverkets byggregler finns bestämmelser om utförandet som t. ex. eldstadsplan, minsta avstånd till brännbar byggnadsdel, täthet m.m.

Skorstenshöjden bör vara minst 1 m över takbeläggningen och mynna över nock, detta för att minska risken för att röken skall vara till olägenhet för omgivningen.

För att sotaren skall kunna utföra sitt arbete behövs stegar på taket.

Röken från eldningen innehåller skadliga ämnen och för att hålla dessa på en så låg nivå som möjligt bör man välja s.k. miljögodkänd eldstad. Det är också viktigt att torr ved, fri från gifter, används.

Om eldstaden används på sådant sätt att olägenhet uppstår för omgivningen kan kommunen besluta om eldningsförbud.

Skorstensfejarmästaren kontrollerar att installationen utförts på rätt sätt samt skriver ut intyg.

Blanketter

En anmälan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Installation eldstad/rökkanal". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg