Dela sidan på sociala medier

Skolutskottet

Skolutskottet inrättades från och med mandatperioden 2019- 2022, från att tidigare varit en arbetsgrupp i kommunen.

Skolutskottet arbetar med frågor som rör samtliga skolformer, förskola och förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Utskottet bereder samtliga politiska ärenden för både kommunala och privata aktörer inom området. Dessutom arbetar utskottet med utveckling av skolorganisationen i kommunen, skolbiblioteken, elevhälsa och livslångt lärande.

Skolutskottet har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Sidan publicerad 2024-02-01 av Malin Johansson