Dela sidan på sociala medier

Skolutskottet

Skolutskottet inrättades från och med mandatperioden 2019- 2022, från att tidigare ha varit en arbetsgrupp i kommunen.

Skolutskottet arbetar med frågor som rör samtliga skolformer, förskola och förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Utskottet bereder samtliga politiska ärenden för både kommunala och privata aktörer inom området. Dessutom arbetar utskottet med utveckling av skolorganisationen i kommunen, skolbiblioteken, elevhälsa och livslångt lärande.

Skolutskottet har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.

Utskottet har fem sammanträden planerade för 2021.

Sidan publicerad 2021-02-16 av Marit Råbock