Dela sidan på sociala medier

Antagna nya detaljplaner från 2019

Här återfinns detaljplaner som är antagna och som har vunnit laga kraft.

Detaljplaner

Bräcke 4:79

Ny detaljplan för +65-boendet Sjölyckan i Bräcke antagen 2019-10-10

Plankarta Pdf, 243.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 941.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Gällön 1:18

Sidan publicerad 2023-08-16 av Malin Johansson