Dela sidan på sociala medier

Samhällsbyggnadsutskottets ledamöter och ersättare

Samhällsbyggnadsutskottet har tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare valda för mandatperioden 2019- 2022.

Ledamöter

Ordförande

Kerstin Wallin

Richard Nilsson (S)
Tel 0693-162 13, 070-25 33 655
E-post: richard.nilsson@bracke.se

Vice ordförande

Ingrid Kjelsson (C)
Arnljotsvägen 16, 843 41 Gällö
Tel 0693-207 40, 070-37 52 075
E-post: ingrid.kjelsson@bracke.se

Ledamot

Johan Loock (M)
Östersundsvägen 20, 843 97 Pilgrimstad
Tel 070-34 52 865
E-post: johan.loock@bracke.se

Ersättare

Camilla Dahlberg (C)
Våle 201, 843 96 Gällö
Tel 070-69 27 331
E-post: camilla.dahlberg@bracke.se

Barbro Norberg (S)
Kälen 188, 843 92 Bräcke
Tel 0693-162 12, 076-83 61 085
E-post: barbro.norberg@bracke.se

Crister Leandersson (S)
Södervägen 16, 844 61 Kälarne
E-post: crister.leandersson@bracke.se

Sidan publicerad 2022-08-04 av Marit Råbock