Dela sidan på sociala medier

Daglig verksamhet

Vissa människor har en funktionsnedsättning som gör det svårt att att få ett vanligt arbete. Då krävs en sysselsättning som är anpassad efter personens intressen, behov och förutsättningar. Daglig verksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att få vara en del av samhället, som alla andra.

Bräcke kommun erbjuder daglig verksamhet i form av enklare arbeten, aktiviteter samt habiliteringsträning i syfte att den enskilde ska få stärkt självkänsla samt bibehålla och utveckla sina färdigheter. Personen ska känna sig behövd, sedd och bli uppmuntrad för det arbete han/hon utför.

Personer inom LSS personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Hit räknas de som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, men även personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder.

De personer som inte kan få daglig verksamhet, men som ändå inte kan få arbete på den reguljära arbetsmarknaden på grund av funktionsnedsättning kan ges sysselsättning via socialtjänstlagen (SoL) eller stöd i form av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder från Arbetsförmedlingen.

Så här ansöker du om stöd

Du kan ansöka på olika sätt:

  • Kontakta kommunens LSS-handläggare, kontaktuppgifter finns i den blå rutan.
  • Via kommunens e-tjänst, länk finns under "Relaterad information" nedan.
  • Genom att lämna in ansökningsblankett, blanketten hittar du under "Relaterad information".
Sidan publicerad 2024-04-29 av Mariell Sidén